Bát đĩa

Liên hệ

– Tình trạng: 98%

– Mẫu mã: bát con, bát tô, đĩa lớn/nhỏ….

– Chất liệu: men bóng, trắng…