Cơ sở 1: Chân cầu Sông Thiếp – Tiên Dương – Đông Anh – Hà Nội


Cơ sở 2: Chân cầu Việt Thắng – Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội