Sofa da

Liên hệ

– Tình trạng: 98%

– Chất liệu: Da

– Màu sắc:  Đen, sữa