Sofa nỉ

Liên hệ

– Tình trạng: 96%

– Chất liệu: Da + Nỉ

– Kích thước: liên hệ